Ett livs ledarskap

Han sökte svaren på varför allt gick så trögt just nu. Han saknade glädjen i sitt ledarskap och hade svårt att komma upp på morgonen. Det som tidigare drivit honom och fyllt dagens uppdrag med mål och mening tycktes blekna alltmer. Han beskrev det som att han var vilsen och ville ägna sin Stubbetid åt att hitta rätt i sig själv. Hans energinivå var ganska låg och han hade liksom slutat “pulsera”.

Mannen på bilden har inget med inlägget att göra.

Vi startade med samtal under vandring genom skogen och han fick berätta sitt livs historia. Jag ville få en så komplett bild av honom som möjligt för att kunna ge honom ett optimalt helhetsgrepp. Här och där fanns saker, händelser och relationer, i bagaget som mycket väl kunde vara orsak till hans låg energinivå. Livets ryggsäck tenderar att bli tyngre med åren och det som är obearbetat, som vi ännu inte hämtat kunskap om oss själva ur, sätter sig gärna på tvären och hindrar vår egentliga kapacitet från att komma fram.

Men det var ändå inte i denne mans bakgrund som vi hittade det som var hållhaken. Det var i hans här och nu. Tyngd av situationen berättade han om den olycka som hans barn varit med om. Och om traumat som följde. Det var märkbart att det tagit hårt på honom som pappa, man och människa. Innerst inne kände och upplevde han att han inte varit där som pappa på det sätt som han borde vara och egentligen ville.

Denne mans Stubbetid ramades in kring hans ledarskap som förälder. Han fick djupare insikt i vem han var och ville vara som pappa och vad han behövde ta tag i, rent praktiskt. Vi optimerade honom för att göra det han visste att han borde men som han tidigare inte varit medveten om eller blundat för. På sätt stärktes det som var viktigt för honom. Här och nu.

Senare, vid en uppföljning, fick jag veta hur hans beslut och handling påverkat honom som man och människa, och hur drivkraften i hans ledarskap – både privat och professionellt – återkommit och nått in på en djupare nivå som förankrade honom inifrån och ut. Han hade tagit hand om det som var existentiellt viktigt och nått in i kärna av sig själv ur ett nytt perspektiv.

Ur kärnan kom kraften han saknat.