Ett andetag i taget

Det finns stunder, faser, situationer, relationer och utmaningar som förtjänar att du sätter dig ner och andas på saken.

I kontakt med din inre ledare kan val, beslut och åtgärder förankras i din kärna.

Du står stabilt i dig själv medan du hanterar dina personliga omständigheter väl grundad i ett sätt att vara och leva som optimerar ditt ledarskap.

Att leda sig själv och andra kan då och då vara en utmaning. Det kan vara en uppmaning att söka sig inåt och ta reda på hur det ska genomföras hand i hand med det som är naturligt för individen. För att hitta det naturliga ledarskapet behöver gamla referensramar och inpräglade mönster ifrågasättas och skalas av så att kärnan i människan kan komma fram och ge kraft åt ledarskapet inifrån och ut.

En företagsledare kan hindras från att se vad som behöver göras och att göra sitt bästa om hon eller han är hindrad att stå i kontakt med sin kärna, av t.ex. rädslor. Dessa rädslor behöver få sin grundorsak klarlagd så att människan förstår sina inre samband mellan orsak och verkan som står i vägen för hennes eller hans optimala kapacitet.

Inre konflikter och obalanser kan agera blockeringar i det dagliga livet, helt utan att vi är medvetna om det. Att göra sig medveten om hur man hänger ihop, och varför, leder till insikt om vad man behöver göra för att kliva ur det gamla och stå i sin fulla kraft.

Stubbetid hjälper dig att lägga ditt eget pussel och klarlägga det som behövs.