En ledares inre ledarskap

Redan innan han anlände till sin Stubbetid hade han berättat saker om sin nuvarande livssituation som gav mig insyn i varför det inte fungerade så som han önskade.

Han var sliten och frustrerad. Han hade 3 barn, fru och ett arbete som VD som han älskade. Han älskade sitt jobb och sin familj och slets mellan de människorna och uppgifterna han ville finnas till för.

Mitt i alltihop stod hans frustration i vägen. En så pass viktig och uppenbar obalans att vi ägnade en lång stund åt att identifiera grundorsaken*.

Vid djupare eftertanke och tillsammans med hans upplevelse av sin uppväxt ramade vi in hans relation till sin egen far. Han var i grund och botten ordentligt förbannad på sin far som inte funnits där för honom varken känslomässigt, mentalt eller fysiskt praktiskt. Pappan hade varit upptagen med sig själv och denna totala avsaknad av närvaro ledde till den obalans i ledaren som påverkade honom även som vuxen.

Plötsligt såg han sin egen roll i relation till sin tonårsson. Hur frustrationen egentligen handlade om honom själv och inte om sonen.

Med det var vi tillbaka inom de ramar som han satt för sin Stubbetid. Han ville ha hjälp att stärka sig själv som pappa och därmed som ledare. Han insåg hur mycket han ville vara där för sin son och även de två andra barnen. Nu med ett större djup i sin ökande närvaro.

Efter drygt en halvdags intensiva arbete med att kartlägga hans personliga samband mellan orsak och verkan stod det klart vad var han behövde prioritera i sitt liv för att vässa sitt ledarskap inifrån och ut.

Nu gav jag honom uppgiften att fysiskt praktiskt sätta sig ute på en stubbe för att på allvar förankra svaret på frågan jag skickade med honom:

– Vad är det absolut viktigaste du vill skicka med din son i livet?

Just denna fråga skulle han fokusera på för sin äldsta son då svaren kan vara olika för olika barn och behov.

Han satt där länge och andades in frågan. Med varje utandning följde de tankar och känslor som först rördes upp av frågan. Men så plötsligt satt det där. Svaret och insikten satt i ryggraden. På ett sådant sätt att hans energi var märkbart förändrad när han återkom till stugan för fortsatt arbete med hans personliga process.

Han hade förankrat något så existentiellt viktigt som vad han ville stå för i sin sons liv.

– Stå kvar. Var hans svar och ledord.
Han fick berätta vad det betydde för honom och varför han vill ge det vidare till sin son. Sen kokade vi ner det till praktisk och konkret handling. Vi vet ju alla att barn gör som vi gör, inte som vi säger… Så han ville på allvar integrera sina nya ledord i sitt ledarskap, sin vardag och sitt sätt att vara som människa. För att som jag säger “gå före”.

Efter mer än ett dygns Stubbetid såg ledaren med ny klarhet på hur hans professionella och operativa ledarskap samt hans funktion som människa påverkades av hur han tar hand om andra (alla) viktiga delar i sitt liv. Med sina nya ledord kunde han steg för steg börja följa den handlingsplan han hade med sig hem. Och stå kvar för sig själv, sin familj, sina vänner och medarbetare, hela vägen.

Resultatet blev ett tydligare och mer närvarande ledarskap, hemma och på jobbet.


Så här kan delar av en process under Stubbetid se ut. Behovet, arbetet, syftet och resultatet är helt och hållet personligt individuellt.

Du som väljer Stubbetid för ditt livs ledarskap är här enskilt och med dina behov i fokus.


*) Detta är Energiologi:

Vi identifierar problemet.
Vi frågar varför.
Vi söker inåt o bakåt.
Vi förstår.
Vi neutraliserar o balanserar.
Vi förstår.
Vi agerar.
Vi bygger balans o funktion.