En känsla, en tanke, en handling

Sitter på tåget till Göteborg för vidare färd till Uddevalla och möte med min Advisory Board – ett gäng handplockade företagsamma människor med olika kompetensområden. Den här stunden, på tåget, blir lite av min Stubbetid – En möjlighet att reflektera över och förankra det som är viktigt för mig och min verksamhet.

Tänker på hur jag drivs av att vägleda och vidareutveckla företagsledare och andra ledare i deras livs ledarskap. Är alltid nyfiken på deras personliga uppfattning om och värdeord för ledarskap. Vilken betydelse har deras ledarskap, det personliga, inre och själsliga, för människorna de berör i sin vardag?

Jag arbetar med människan i ledaren. Livet, vision och värdegrund får sig en översyn ur ett existentiellt perspektiv för att ge dem möjligheter att frigöra och nyttja mer av sin egentliga kapacitet. Och stå i kontakt med själens tanke och ide med livet. Sitt livsuppdrag.

Världen behöver och förtjänar fler ledare som står i kontakt med själen och för vidare sin djupaste visdom till framtidens ledare.

Jag vill göra skillnad där jag kan, i mitt lilla hörn av världen. Att arbeta med ledare innebär att optimera dem för att själva tjäna på det men också för att låta det sprida sig som ringar på vattnet till de människor de berör.

Det kanske startar med en dröm som blir till en vision för att steg för steg, del för del, förverkligas inifrån kärnan och ut. Det kan handla om livet i sig, om verksamhet och företag, om projekt och samarbeten, om något som är existentiellt viktigt för individen att sätta i verket och lämna avtryck för framtiden med.

Jag hjälper till att greppa själens drivkraft och förankra det så att det kan genomsyra känsla och tanke samt konkretiseras i handling.

Då är det som bäst! När människan pulserar sin kapacitet och sin “mission” hela vägen inifrån och ut!