Egna företagare på Stubbetid

I september har du som är egen företagare möjlighet att prova på Stubbetid under en halvdag med syfte att optimera ditt varumärke, dig själv, ditt företagande och din kärnverksamhet inifrån själen och ut.

Med dig ut på stubben tar du frågeställningar och tankar om det du vill och behöver utveckla. Utifrån det kommer du att få instruktioner, övningar och reflektioner att använda för att göra det jobb på stubben som förankrar, fördjupar och förädlar det du är bäst på – och din förmåga att nå ut och in med det.

Blås liv i ditt personliga varumärke!


Då och då får jag frågor om inte privatpersoner kan boka Stubbetid.

Med konceptet Stubbetid vänder jag mig i första hand till företagsledare och andra ledare. Men visst kan man boka mig som privatperson och i livets alla roller, uppdrag och aktuella situationer. Just dygns-upplägget är reserverat exklusivt för ledare men jag skräddarsyr gärna ett upplägg för den som behöver vägledning i livet där vi använder naturen som samtalsrum.