Din stubbetid, ett träningsläger med själen
AryelWalett, Din Stubbetid

Själen är en del av styrkan i din drivkraft. När du stannar upp och tar dig tid att identifiera din själ – både i dig själv och i ditt ledarskap – hittar du in till det som känns äkta och meningsfullt. Då kan du förankra din värdegrund inifrån en djupare del av dig själv. Det bildar en stabil grund för dig som människa, för ditt personliga varumärke och för din roll som ledare.

Under ett dygn, eller flera, eller en halvdag arbetar vi koncentrerat och utgår från ditt nuläge, din livserfarenhet samtidigt som vi reflekterar över dina visioner och drömmar. De frågor vi ställer leder till svar som hjälper dig att rensa bort det som hindrar dig och lyfta upp det som för dig framåt.

När känslor frigörs formas nya tankar. Med grepp om själens ledarskap får du användbara verktyg som du tar med dig hem. Se ditt dygn eller din halvdag som ett träningsläger med själen.

ETT DYGN

Jag hälsar dig välkommen till Ystad där vi möts upp för enskild konsultation. Vi inleder och avslutar din vistelse vid lunchtid så att du kan resa hit på morgonen och hem på eftermiddagen dagen därpå.

Dag 1

Vi inleder med en lunch och tar oss sen till platsen för den enskilda konsultationen. Under eftermiddagen fikar vi när vi vill. Lagom till middag har du med dig kvällsuppgifter för eget arbete och egen tid i ditt boende där du vistas för natten.

Dag 2

Efter frukost träffas vi för en promenad med samtal om gårdagens kvällsuppgifter. Under förmiddagen fortsätter vi från där vi avslutade dagen innan. Vi fikar när vi vill och avslutar din vistelse med en lunch.

Vad vi gör på plats:

• Kartläggning av dig som människa, inklusive bakgrund, din nuvarande livssituation, dina mål och dina tankar om framtiden.
• Identifiering och eliminering av sådant som hindrar och begränsar dig. Vi berör känslomässiga, mentala och fysiskt praktiska bitar av livet.
• Djupgående arbete för din själs intention med livet samt din vision, din värdegrund och det som ger dig mål och mening.

Egen tid:

På kvällen har du tid för eget arbete i Stubbetid.

Vad du tar med dig hem:

• Ökad självkännedom och själ-kännedom.
• Djupare insikt i din mission.
• Konkret handlingsplan samt hemuppgifter.
Plan för eventuell uppföljning och vidare arbete.

Pris per dygn:

10 000 kr (moms tillkommer). I upplägget ingår enskild konsultation i minst 8 timmar samt helpension (två luncher, en middag samt fikapauser) och logi på ett av mig utvalt boende. Om du vill kan jag även resa till dig. Då tillkommer mina kostnader för resa, logi och måltider samt platsen där vi ska ha Stubbetid.

Antalet dygn kan byggas på utifrån ditt behov, det du vill fokusera på och de ramar vi sätter tillsammans.

EN HALVDAG

Jag hälsar dig välkommen till Ystad där vi möts upp för enskild konsultation. Det blir minst 4 intensiva timmar – en förmiddag eller en eftermiddag – som vi inleder eller avslutar med frukost eller lunch.

Vad vi gör på plats:

• Kartläggning utifrån det du vill fokusera på, det du vill ha hjälp, förankra och utveckla.
• Identifiering och eliminering av sådant som hindrar och begränsar dig. Vi berör känslomässiga, mentala och fysiskt praktiska bitar av livet.
• Djupgående arbete för din själs intention med livet samt din vision, din värdegrund och det som ger dig mål och mening.

Vad du tar med dig hem:

• Ökad självkännedom och själ-kännedom.
• Djupare insikt i din mission.
• Konkret handlingsplan samt hemuppgifter.
Plan för eventuell uppföljning och vidare arbete.

Pris:

5 000 kr (moms tillkommer). I upplägget ingår konsultation i minst
4 timmar samt frukost eller lunch. Om du vill kan jag även resa till dig. Då tillkommer mina kostnader för resa, logi och måltider samt platsen där vi ska ha Stubbetid.

Din Stubbetid ger dig tillgång till delar av dig själv som optimerar ditt livs ledarskap – för familjen, företaget och ditt uppdrag som ledare.

Stubbetid innehåller i största möjliga mån plats för konsultation och boende i naturnära miljö. Ta med kläder för väder och skor för skogspromenad.