Det handlar om självledarskap.

Självkännedom och självrespekt.

– “Det där kan du väl inte arbeta med?”
– “Sådär kan du inte uttrycka dig.”
– “Du måste göra så här istället.”
– “Det där kommer aldrig att funka.”

Har du några “drakar” i ditt liv, kanske inom dig själv, som hindrar dig från att göra det du innerst inne vill, eller som ifrågasätter det du redan gör?

Om du för en stund släpper omvärlden, och din inre kritiker (som förmodligen också bottnar i röster från omvärlden som präglats in i dig), och riktar lampan på dig, ditt innersta och du får lägga handen på hjärtat för att ta reda på hur du vill leva och leda ditt liv, på ditt sätt. Då har du chansen att förankra dig i din kärna, det jag kallar själen, och sätta ner foten i dig själv med en värdegrund och vision som andas du.

Det här gäller så väl val av ledarskapsstil, sättet att leva på och det du vill göra med ditt liv.

Stubbetid på en klippa i Bohuslän

Du har rätt och möjligheten att göra saker på ditt sätt. Att forma dig utifrån och in, det vill säga lyssna in omgivningen och göra som alla andra gör, kan innebära att du som jag säger “säljer din själ”. Därför är det viktigt att du anlitar och omger dig av rätt rådgivare, de som inte blandar in sitt egna tyckande och tänkande utifrån sin egen värdegrund. De som istället är nyfikna på vad som är rätt för dig, det som rinner i dina ådror och får dig att pulsera.

I vissa avseenden kan det helt naturligt vara bra att ta råd från “dom som vet”. Det kan finnas saker som du är mindre bra på där du bör anlita andra för att göra det du behöver. Men när det gäller din inre existentiella drivkraft är det bra att anlita någon som 1. utgår från att du har en egen drivkraft, 2. är nyfiken på hur du fungerar och varför, 3. är lyhörd för vad som är viktigt för dig.

När du väl förankrat vem du är, vad du går och står för kan du oftast med lätthet lyssna in omgivningen utan att riskera att göra det till din sanning. Du kan sila mygg och…. ja, vad nu ordspråket säger. 😉 Det som sitter i ryggraden kan ingen ta ifrån dig. Vägen till förankring av det som är sant och riktigt skiftar från individ till individ. Det hänger ihop med att vi arbetar med oss själva och fungerar på olika sätt. Det som också spelar in och som är viktigt att du uppmärksammar är ditt förhållningssätt till dig själv och dina möjligheter. Vänd på energin i de tankar som står i vägen och jobba i riktning med dig själv.

“Just nu vet jag vem jag är och vad jag vill”

Imorgon kan det se helt annorlunda ut. Tillåt dig att vara ett levande dokument. Att utvecklas och växa som människa, ledare och i ditt livsuppdrag. Men det där, kärnan, missionen, kallet och det som är din grej – när du väl hittat det, förankrat det och börjat jobba med att låta det genomsyra allt du gör – då kan du stå stabilt även i fortsatt förändring och utveckling.

Var nyfiken på dig själv.

Varje dag växer jag i den jag är och det jag står för genom hur jag hanterar det som jag ansvarar för i mitt liv och ledarskap. Vad visar jag mig själv och andra genom de val och handlingar jag gör? Vad v i l l jag visa?

När jag tar reda på hur jag vill leva och leda mitt liv, innerst inne, behöver det följas upp av ett görande som praktiskt konkret förankrar mina ord i handling. Att klä ord i handling bygger trygghet, stabilitet och ett genuint inifrån kommande självledarskap. En sådan kärnkraft ger grogrund åt kärlek, kreativitet och skaparglädje att mogna och växa sig stark med rötterna djupt nerstoppade i det som är viktigt, på riktigt.

Aldrig överger jag mitt kall. Jag kan snubbla, köra i diket och lägga mig platt när prövningar slår mig till marken men så länge jag lever ska jag andas och genomföra mitt uppdrag. Att stå kvar i kärlek är en utmaning när röster ropar om något annat. Att ständigt ta reda på, inse och förstå vad kärleken vill är att se det som sker ur ett större perspektiv. Att lämna egot därhän. Att ge efter för den kraft som jag vill leva och lära av.

Att vara jag.

/Själen i människan