Då förstod han

Han sjönk djupt ner i fåtöljen när han kom in efter att fysiskt praktiskt suttit länge på en stubbe. Där ute hade han haft med sig en fråga att “andas på” för att få fram svaret djupt inifrån sig själv. En fråga som vi efter flera timmars arbete, utforskande och kartläggning såg var en avgörande del som kom ur en konflikt inom honom.

Nu satt han där framför mig med en ny insikt som han enligt instruktionerna skrivit ner som underlag till kommande handlingsplan. Han hade upptäckt sitt personliga samband mellan orsak och verkan och förstått vad det var som hade hindrat honom från att göra det han visste att han borde.

Svaret han fått fram under sin stubbetid gav honom nycklar till HUR han, på sitt förankrade sätt, skulle ta itu med aktuell situation. Som chef och ledare och som man och pappa.

Behovet som var ramen för hans Stubbetid var att optimera honom i situationer där han själv visste att han borde vara tydligare och stå upp för sin (och företagets) värdegrund. Av någon anledning tvekade han inför att gå hela vägen. Vägledningen in i honom själv hjälpte honom att ta reda på mer om hur och varför han fungerade som han gjorde. Nu förstod han vad tvekan och dess blockering grundade sig i, hur han skulle ta itu med den och även hur han skulle gå till väga för att fullfölja sitt uppdrag hela vägen. Med sig på vägen hade han ett eget förankrat ledord och en plan som gjorde det enklare för honom att göra jobbet.

En chef och ledare vet oftast vad hans eller hennes uppgift är men det är inte alltid helt enkelt att göra jobbet fullt ut. När och om det uppstår situationer som utmanar eller får ledaren i obalans, tveksam och onödigt försiktig (så att det står i vägen för den optimala kapacitet som leder verksamheten i rätt riktning) är det viktigt att gå inåt och förstå var den reaktionen kommer ifrån. Att klarlägga det personliga sambandet mellan orsak och verkan.

Det som händer runtomkring är “igångsättare” av något som är ofärdigt och det här är människans chans till vidareutveckling, sopa rent framför egen dörr, göra sig fri och oberoende så att hon eller han kan ta itu med det som är aktuellt, och viktigt för verksamheten, på ett tydligt, närvarande och tryggt sätt.

Hur påverkar det arbetsmiljö, effektivitet och resultat med ledare (och medarbetare) som inte använder sin egentliga kapacitet?

Finns där saker i privatlivet att ta itu med, som påverkar människan i ledaren, påverkar det i sin tur ledarskapet. Därför är det viktigt att se till hela människans liv, bakgrund, nuvarande situation och kartlägga det som gör att individen är den han/hon är och fungerar som han/hon gör.

Under ett dygns Stubbetid skalar vi av det som står i vägen och hindrar ledaren från att komma åt och använda mer av sin egentliga kapacitet och det som han eller hon innerst inne vet att han/hon vill gå och stå för.