Att vara en del av något större

När vi människor, chefer och ledare, VD:ar och visionärer, medarbetare och kollegor, individer och team inser att vi är en del av något större – både i oss själva som människor och på jobbet – får hela varumärket, verksamheten och människorna i det kraft att leverera och pulsera hela vägen inifrån och ut.

Just nu samarbetar jag i ett uppdrag med min nära vän och kollega, Hans Mazolaqi, som jag beundrar för hans förmåga att se människan, plocka fram det “gottaste” och göra det som behövs både konkret praktiskt och på ett varmt närvarande medmänskligt sätt. Hasse som vi kallar honom var min chef för 20 år sen och idag när vi som kollegor går samman för att göra det vi är bäst på blir det faktum att vi alla är en del av något större så påtagligt. Vi jobbar med helhetsperspektiv där alla; vi som de resurser vi är, verksamhetsansvariga i aktuell organisation och medarbetare samt kunder får komma till sin rätt. Där alla är med och bidrar till visionen med verksamheten.

Igår hade vi styrelse-, ledningsgrupps- och planeringsmöte hela dagen. Idag blir det ”hands on” i uppdraget att stärka verksamhet genom att stärka människorna i sig själva och i arbetet.

Företag och allt det praktiska, ekonomi, organisation, struktur och planering i all ära – jag vill prata om människan. Utan människorna blir det liksom inte så mycket med nåt.

Människan bakom det företag som jag är verksam i just nu är en fantastisk visionär och människoarbetare. Hon hjälper individer komma fram, in och ut, i en miljö som verkar för att låta människor växa i sig själva, var och en på sitt sätt. Hon har ett makalöst helhetsgrepp i sin kunskap och kompetens som överträffar mycket av det jag träffat på genom åren. Och nu tar hon in de resurser hon ser behövs för att ta verksamheten ett steg vidare.

Människan består av kött och blod kompletterat av tankar och känslor ur ett helt hav av erfarenheter från det att vi började registrera och lagra information inom oss. Sammanlagt är det summan av kardemumman som bidrar till hur vi går, mår och står. Kärnan, det jag kallar själen, kan ses som grundbulten i livets verksamhet och utan den fungerar vi sådär. Det är ur den kraften till att gå runt överhuvudtaget kommer. Drivkraften, visionen, planen för livet, i sin djupaste form som med rätt verktyg kan tas vara på och omformas till ett förhållningssätt till livet. Detta bidrar i sin renaste form till våra värderingar samt hur vi väljer att agera, våra val och beslut.

Om vi av olika anledningar inte har kontakt med oss själva och vår kärna kan maskineriet haverera. Motorstopp, punktering, bensinen tar slut. Vi riskerar att gå på fälgarna och det i bagaget sliter på den kropp som ska bära oss livet ut.

Töm bagaget, byt däck och tanka!

Det är viktigt att varje individ tar reda på och förstår vad som driver dem framåt och utåt. Drivkraften varierar från person till person och som jag säger; fråga själen! Vad vill du, egentligen? Vad är ditt uppdrag, innerst inne?

Det kan ta och FÅR ta den tid som behövs för att skala av det som sitter i vägen. Liksom bilen behöver lämnas in på service då och då behöver människan se om sitt hus i den omfattning och på det sätt som är rätt för just henne eller honom. Har vi väl kört av vägen behöver vi hitta tillbaka till den punkt där det gick åt skogen och ta reda på varför. Med mer fokus på grundorsaken i bagaget än den utlösande faktorn i nutid.

Vem är du och vad är ditt uppdrag ur ett högre perspektiv?

I mitt arbete jobbar jag utifrån att vi är en del av något större. Ingen av oss är egentligen en egen liten ö som kan göra som vi vill utan att det påverkar vår omgivning. Allt vi gör, säger, känner och tänker sprider sig som ringar på vattnet och bidrar till det liv vi upplever. Vi kan göra stor skillnad bara genom att börja se oss som en kugge i det stora hjulet och fundera på hur och med vad vi vill bidra.

Du är viktig. Det du gör är viktigt. Oavsett vad du arbetar med handlar det om HUR du utför ditt uppdrag, med vilken inställning, energi och förväntan. Din förmåga att ge av det som är du är värdefullt och kan vara droppen som behövs för att få haven att må bra. Ur ett högre och större perspektiv.

Varje liv är viktigt och värdefullt. Utan det perspektivet är vi förlorade.