Andas in liv i ledarskapet

Stubbetid handlar i sin grund om att gå till kärnan av sig själv. Att få med själen i sitt livs ledarskap. Själen och kärnan i kvinnligt. Själen och kärnan i manligt. Det handlar om att förena och låta våra naturliga olikheter, såväl inre som yttre, komplettera varandra. Det handlar om att bli vän med det inom oss som en gång, eller under lång tid, stått i vägen för det vi vill, kan och är ämnade att göra med vårt livs ledarskap.

Stubbetid handlar om friheten att hitta, uttrycka och vara den vi är innerst inne. Om att ge människan insikt i sig själv så djupgående att hon eller han förstår, känner och kan konkretisera hur hon eller han kan och ska finnas för andra.

Vi är här för att finnas till för andra. Tiden här handlar om liv. Respekt för livet i dig själv och den del av dig som aldrig kommer att dö. Ditt avtryck, din närvaro och din själs intention med livet ger dig möjlighet att vara det andra behöver för att vara, känna och uttrycka det de är.

Stubbetid är till för att ta hand om det som står i vägen, förankra den du vill vara och det du vill stå för och att leva ett liv som fyller människan, världen och jorden med liv.

Stubbetid är tid för liv. I ledarskapet.