Aktuellt

2 dagars kurs för chefer och ledare

Optimering ledarskap

Det som är rätt för människan är rätt för verksamheten, vilket bidrar till ökad lönsamhet, mindre sjukfrånvaro och attraktiva arbetsplatser.

Energiologi Företag ger chefer och ledare konkreta verktyg och arbetsmodeller för att utveckla medarbetare och hjälpa dem nyttja mer av sin egentliga kapacitet. När den statiska potentialen frigörs påverkas organisation och personal på ett fundamentalt plan som i sin tur sprider sig som lönsamma ringar på vattnet i verksamheten och ut till de människor som finns runtomkring.

Kursledare

Hans Mazolaqi

Ägare och grundare av Energiologi. Hans har arbetat med människor, företag och ledare i mer än 30 år där Energiologi har gjort stor skillnad för individer, familjer och organisationer. Idag håller han kurser och föreläsningar samt enskilda konsultationer.

www.energiologi.se
www.mazolaqi.com

Aryel Walett

Certifierad Energiolog, har arbetat tillsammans med Hans och med människors personliga växande sedan 1999. Aryel tillämpar Energiologin i sitt koncept Stubbetid® för chefer och ledare samt enskilda konsultationer för privatpersoner och egna företagare.

www.stubbetid.se
www.aryel.se

Upplägg och innehåll

2 heldagar

• Energiologi Företag – grunder, värdegrund och arbetsmetodik
• Ledarskapets roller och funktioner
• Inre ledarskapet
• Arbetsmodell för att hjälpa medarbetare frigöra mer av sin statiska potential
• Arbete med din/er verksamhet konkret utifrån verkligheten, fördjupning.
• Hur integrera arbetssättet i organisationen, fördjupning.
• Sammanfattning
• Boken Inre ledarskapets A och O (av cert. Energiolog Aryel Walett)
• Möjlighet att boka till enskild konsultation i anslutning till utbildningen

Kursavgift: 10 000 kr
Moms tillkommer

En arbetsplats där människor får utvecklas och växa i sig själva är en arbetsplats där människor mår och fungerar bra.

Nästa kurs: 24–25 maj 2018 i Ystad

Anmälan till Aryel Walett senast 14 maj:
aryel@stubbetid.se eller 0733-80 99 25
Anmälan är bindande.

Föreläsning Energiologi lördag 26 maj kl.10:00-13:00

”Energiologin är ett fundament, ett paraply, en samverkande ”olja”, en lufttillförsel, ett sätt att förstå en människa och ett liv.”
– Hans Mazolaqi
 
I över 30 år har Hans Mazolaqi hjälpt människor till bättre liv, balans och funktion med hjälp av Energiologi.
 
Vad Energiologer gör utifrån det behov som finns hos individen:
Vi identifierar problemet.
Vi frågar varför.
Vi söker inåt o bakåt.
Vi förstår.
Vi neutraliserar o balanserar.
Vi förstår.
Vi agerar.
Vi bygger balans o funktion.
 
Denna lördag i maj är du som arbetar med människor, du som privatperson, företagare och intresserad av personlig utveckling varmt välkommen att till en föreläsning som ger dig information om bakgrund, värdegrund och tillvägagångssätt i Energiologi.
 
Föreläsare är Hans Mazolaqi, assisterad av Aryel Walett, Certfierad Energiologi, som berättar kort om hur hon tillämpar och använder Energiologin.
 
Boka din plats via kontaktformuläret. Betalningsanvisningar följer med bekräftelsen.

Anmälan till föreläsning:

Plats: Ystad (var meddelas i bekräftelsen)
Kostnad: 100 kr

Inre ledarskapets A och O – hur du tillämpar det i ditt liv

Det är först när vi omsätter inspirationen och de vettiga budskapen i praktisk handling som det ger hållbar effekt i livet och ledarskapet.

Detta är en workshop för grupper av företagare och medarbetare eller privatpersoner med syfte att stärka självledarskap genom dels inre reflektion, dels konkret plan för praktisk handling. Vi lyfter kapitel i boken Inre ledarskapets A och O och arbetar fram hur dessa kan integreras i vardagen.

Optimalt upplägg
7 deltagare
4 timmar

525 kr per person, för företag tillkommer moms.
Boken ingår.

Tid och plats enligt överenskommelse, jag kommer till er. Uppdragsgivaren ombesörjer lokal och ev. logi samt fika under workshopen. Andra upplägg, antal personer och omfattning skräddarsys på förfrågan.

Nätverket DOIT
Varannan torsdag har vi frukostmöte på Ystad Saltsjöbad. Läs mer på nätverkets hemsida>

Våren 2018
Jag nätverkar och har möten i Stockholm och är bokningsbar för enskild konsultation.

8-12 mars
Tar emot för enskilda konsultationer i Uddevalla.