aktuellt aryel walett stubbetid

Inre ledarskapets A och O – hur du tillämpar det i ditt liv

Det är först när vi omsätter inspirationen och de vettiga budskapen i praktisk handling som det ger hållbar effekt i livet och ledarskapet.

Detta är en workshop för grupper av företagare och medarbetare eller privatpersoner med syfte att stärka självledarskap genom dels inre reflektion, dels konkret plan för praktisk handling. Vi lyfter kapitel i boken Inre ledarskapets A och O och arbetar fram hur dessa kan integreras i vardagen.

Optimalt upplägg
7 deltagare
4 timmar

525 kr per person, för företag tillkommer moms.
Boken ingår.

Tid och plats enligt överenskommelse, jag kommer till er. Uppdragsgivaren ombesörjer lokal och ev. logi samt fika under workshopen. Andra upplägg, antal personer och omfattning skräddarsys på förfrågan. Boka här>

Från Catarina till Aryel – En ”hemma-hos-workshop” på Österlen

Hur gjorde jag? Hur gör du? Hur gör alla andra?

Personligt växande, utveckling och förändring i livet står på agendan som innehåller tre delar.

Från C till A

Jag delar med mig av min resa från som jag säger ett liv till ett annat, vägar och verktyg jag har valt och hur det är att i process över tid mejsla fram allt mer av den jag vill vara och egentligen redan är. Och jag är inte färdig än! 😉

Hur gör du?

Både före, under och efter workshopen får du i uppgift och möjlighet att arbeta med det som är aktuellt för dig och ditt personlig växande, ställa frågor och följa upp olika sätt.

Hur gör alla andra?

Här diskuterar vi och tar del av alla deltagares erfarenheter och lär oss av varandra.

Upplägg och bokning

Samla en grupp kvinnor mitt i livet så kommer jag till plats där ni är, på Österlen.

Minst antal 5 personer + värdinna

Pris: 250 kr per person
50 kr per ”biljett” går till värdinnan för fika.

Värdinnan som öppnar sitt hem, bjuder in deltagare och fixar fika deltar kostnadsfritt.

Workshopen riktar sig till kvinnor 35+

Om ni finns mer än 3 mil från Tomelilla tillkommer reseersättning.

Boka här>

Stubbetid flyttar från Ystad till Göteborg och Bohuslän

Från och med hösten 2018 är Stubbetids huvudsäte på västkusten där jag erbjuder dygnsvistelser för ledare, halvdagar för privatpersoner och paketupplägg för egna företagare/personliga varumärken. Hitta din Stubbetid® i menyn.
Aryel

Förankrad i mitt livsuppdrag hjälper jag andra förankra sig i sitt