Välkommen på

Livet är ett företag och vem kan vara en bättre chef över ditt än du själv?

Stubbetid® är en plats att åka till för djupgående och utvecklande arbete med dig själv, livet, dina relationer och ditt självledarskap. Du pausar från vardagen medan du och jag jobbar med det som är aktuellt och viktigt för dig. I upplägget ingår att sitta på en stubbe, klippa eller annan naturnära plats för reflektion och förankring, hela vägen inifrån din kärna, det jag kallar själen. När du stannar ett dygn eller fler ingår mat och logi. Här finns tid för optimering av ditt inre ledarskap.

Stubbetid® verkar för att bygga balans och funktion, inifrån och ut.