Välkommen på


Till mig kommer du för att jobba med dig själv och ditt livsuppdrag.

Stubbetid® ger dig möjlighet att utforska ditt inre ledarskap, vem du är och vill vara, hur du fungerar och varför, din vision och värdegrund, din existentiella drivkraft och hur göra – om du vill göra skillnad för dig själv och andra.

Med ledord som mål och mening, balans och funktion, leva och leda livet på ditt sätt hjälper jag dig att hitta din väg och riktning framåt. På ett energifyllt, handfast och jordnära sätt verkar jag för att du ska få mera själ i livet och ledarskapet.

Stubbetid® är din plats för att ta hand om livet som det är, växa som människa och öka din självkännedom för att stärka ditt självledarskap.